Tính phí trước bạ xe Royal Enfield

tính giá

line
Xe đã chọn

Loại xe(*)

Màu xe(*)

Nơi đăng ký (*)

Xe đã chọn

Giá xe (Bao gồm VAT) Giá niêm yết
Phí trước bạ Giá niêm yết
Phí bấm biển số Giá niêm yết
Tổng phí (đ) Giá niêm yết
Chi phí không bao gồm bảo hiểm vật chất/thân vỏ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự người thứ ba.