Đăng ký lái thử xe mô tô Royal Enfield

Đăng ký lái thử

line

Mẫu xe muốn lái thử

Interceptor 650
Classic 500
Continental GT 650
Bullet 500
Himalayan

Nơi đăng ký (*)

Anh/Chị đã có bằng A2 chưa?

Thông tin khách hàng

Họ tên (*)

Điện thoại (*)

Nội dung

Thông tin xe và thời gian lái thử có thể thay đổi, vui lòng kiểm tra email và nhận điện thoại của nhân viên tư vấn để có lịch hẹn chính xác nhất.